Psychoterapeuci

Poznaj członków naszego zespołu i skontaktuj się z wybranym psychoterapeutą. Dla osób z zagranicy i spoza Warszawy możliwa jest psychoterapia on-line.

Dorota Ostrowska-Karwat

 • Od 2006 roku jestem rekomendowanym psychoterapeutą, absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, będącego członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
 • Od 2003 roku jestem rekomendowanym Trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jestem praktykującym (od 2005 roku) terapeutą indywidualnym i grupowym Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii, w którym pracuję z młodzieżą i rodzicami. Posiadam certyfikat Psychoterapeuty dzieci i młodzieży.
 • Od początku swojej pracy regularnie podlegam superwizji. Mam doświadczenia z superwizorami pracującymi systemowo, psychodynamicznie, humanistycznie oraz w ujęciu Gestalt. Superwizowałam swoją pracę u: Marty Bieniasz, Marcina Stacha, Krystyny Mierzejewskiej-Orzechowskiej, Zofii Pierzchały, Tomasza Rebety, Olgi Haller, Magdaleny Zalewskiej-Stolzman.
 • Regularnie odbywam szkolenia międzynarodowe z zakresu psychoterapii Gestalt. Uczestniczyłam w szkoleniach Gestalt, m.in.: Seymour Carter (Institute of Esalen, USA), Robert Lee (Institute of Cleveland, USA), Steven Schoen (USA), Giovanni Turra (Institute Kairos, Włochy).
 • Mam odbyty staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
 • Ukończyłam 6-letnią psychoterapię własną, która pozwoliła mi uporządkować własne życie, tak, by móc pomagać innym.
 • Jestem trenerem w biznesie prowadzącym szkolenia doskonalące umiejętności interpersonalne, szkolenia na temat zarządzania zespołem, technik sprzedaży, wykrywania mobbingu w przedsiębiorstwie (www.follow.com.pl),
 • Jestem coachem prowadzącym coachingi indywidualne dla managerów,
 • W „Pomiędzy nami” prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, grupę wsparcia.
 • Jestem żoną i matką, dzięki tym relacjom widzę siłę więzi i miłości.

Dorota Ostrowska-Karwat

 • Od 2006 roku jestem rekomendowanym psychoterapeutą, absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, będącego członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
 • Od 2003 roku jestem rekomendowanym Trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jestem praktykującym (od 2005 roku) terapeutą indywidualnym i grupowym Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii, w którym pracuję z młodzieżą i rodzicami. Posiadam certyfikat Psychoterapeuty dzieci i młodzieży.
 • Od początku swojej pracy regularnie podlegam superwizji. Mam doświadczenia z superwizorami pracującymi systemowo, psychodynamicznie, humanistycznie oraz w ujęciu Gestalt. Superwizowałam swoją pracę u: Marty Bieniasz, Marcina Stacha, Krystyny Mierzejewskiej-Orzechowskiej, Zofii Pierzchały, Tomasza Rebety, Olgi Haller, Magdaleny Zalewskiej-Stolzman.
 • Regularnie odbywam szkolenia międzynarodowe z zakresu psychoterapii Gestalt. Uczestniczyłam w szkoleniach Gestalt, m.in.: Seymour Carter (Institute of Esalen, USA), Robert Lee (Institute of Cleveland, USA), Steven Schoen (USA), Giovanni Turra (Institute Kairos, Włochy).
 • Mam odbyty staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
 • Ukończyłam 6-letnią psychoterapię własną, która pozwoliła mi uporządkować własne życie, tak, by móc pomagać innym.
 • Jestem trenerem w biznesie prowadzącym szkolenia doskonalące umiejętności interpersonalne, szkolenia na temat zarządzania zespołem, technik sprzedaży, wykrywania mobbingu w przedsiębiorstwie (www.follow.com.pl),
 • Jestem coachem prowadzącym coachingi indywidualne dla managerów,
 • W „Pomiędzy nami” prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, grupę wsparcia.
 • Jestem żoną i matką, dzięki tym relacjom widzę siłę więzi i miłości.

Magdalena Klekowska

 • Psychoterapeutka, psycholog. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Specjalistka Counsellingu Gestalt, ukończyłam 4- letnią szkołę terapii Gestalt w Krakowie, w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej i pracy z grupą.
 • Jest także absolwentką 4-letniej Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie będącej członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
 • W swojej pracy głęboko wierzę, że każdy człowiek najlepiej będzie się rozwijał i brał odpowiedzialność za własne życie, jeśli stanie się bardziej świadomy tego, kim jest wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami, uczuciami i myślami. Ta świadomość umożliwia nam wprowadzanie istotnych zmian w swoim życiu, pozwala na dokonywanie wyborów, które poprawiają jakość naszego życia i czynią nas szczęśliwszymi. W pracy terapeutycznej ważna jest dla mnie relacja klient-terapeuta, relacja oparta na życzliwości i zaufaniu. Ważne jest zauważenie różnych skryptów i ukrytych mechanizmów, które większość w nas realizuje w swoim życiu w sposób nieświadomy. Świadomość pozwala nam mieć nad tym kontrolę i podejmować dobre decyzje. Terapia to odkrywanie przez klienta tego, czego pragnie, na co się decyduje, co wybiera dla siebie. Moją rolą jako terapeuty jest podążanie za klientem i towarzyszenie mu w jego drodze do siebie.

Konrad Nowak

• Jestem psychologiem, ukończyłem Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (profil psychologia kliniczna).
• Byłem stażystą w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP.
• Współpracowałem także z Fundacją SYNAPSIS jako terapeuta i trener pracujący z dorosłymi i młodzieżą z zespołem Aspergera.
• Wykształcenie psychoterapeutyczne zdobyłem kończąc całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jestem w trakcie certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
• W pracy kieruje się przekonaniem, iż każdy człowiek ma swój własny potencjał do rozwoju, własną historię oraz tempo procesu zmian, a przede wszystkim możliwość wyboru. Psychoterapia jest dla mnie nieskończonym źródłem inspiracji do własnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Konrad Nowak

• Jestem psychologiem, ukończyłem Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (profil psychologia kliniczna).
• Byłem stażystą w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP.
• Współpracowałem także z Fundacją SYNAPSIS jako terapeuta i trener pracujący z dorosłymi i młodzieżą z zespołem Aspergera.
• Wykształcenie psychoterapeutyczne zdobyłem kończąc całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jestem w trakcie certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
• W pracy kieruje się przekonaniem, iż każdy człowiek ma swój własny potencjał do rozwoju, własną historię oraz tempo procesu zmian, a przede wszystkim możliwość wyboru. Psychoterapia jest dla mnie nieskończonym źródłem inspiracji do własnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Świrska

 • Jestem Psychoterapeutką Gestalt, prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych oraz konsultacje poradnicze dla rodziców.
 • Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, będącym członkiem EAGT (European Association for Gestalt Therapy), rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Jako psychoterapeuta pomagam osobom, które znalazły się w kryzysie lub trudnej sytuacji emocjonalnej/życiowej i decydują się sięgnąć po wsparcie. Pomagam osobom, które chcą się rozwijać i czują, że doświadczenia z dzieciństwa czy przeszłości blokują im dobre, szczęśliwe życie. Wspieram osoby, które poszukują siebie, swojej drogi, celu, sensu… Psychoterapia to droga do lepszego zrozumienia siebie, swoich emocji i zachowań oraz być może zmiany tego, co już nam nie służy, by żyć pełniej i w sposób satysfakcjonujący.
 • Od 15 lat wspieram ludzi w rozwoju osobistym. Prowadziłam liczne warsztaty i coaching indywidualny, z takich tematów, jak, m.in. budowanie bliskich relacji, poczucie własnej wartości, skuteczna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, kreatywność i wiele innych. Zdarza mi się także prowadzić rozwojowe wyjazdy warsztatowe dla kobiet na Sardynii i w Toskanii. 
 • W 2009 r. ukończyłam 2-letnie Szkolenie i Staż „Pomoc Psychologiczna” w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie. Odbyłam roczny staż w grupie terapeutycznej dla młodzieży, w zespole terapii rodzinnej, prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadziłam terapię wsparciową dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pracowałam z nastolatkami w liceum ogólnokształcącym. Przez kilka lat jako trener i kierownik zespołu szkolnego w Fundacji Bene Vobis, prowadziłam Systemowe Programy Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w warszawskich szkołach.
 • Konsultuję nauczycieli i rodziców w kwestiach wychowawczych, prowadziłam grupę wsparcia dla mam dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Mam doświadczenie pracy w biznesie, przez wiele lat kierowałam ogólnopolskim projektem, tworzyłam kampanie promocyjne, zajmowałam się sprzedażą usług rozwojowych.
 • Wspieram organizacje biznesowe, prowadzę coachingi indywidualne dla managerów oraz zaawansowane treningi miękkich kompetencji w firmie szkoleniowej Follow.
 • Odbyłam własną, 4,5 – letnią psychoterapię indywidualną, treningi terapeutyczne i pracy z ciałem. Te doświadczenia pracy nad sobą, osobistego rozwoju pozwalają mi skuteczniej pomagać innym.
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, (moimi superwizorami byli lub są: Kamila Kostrzewska, Zofia Pierzchała, Marcin Stach, Ewa Obuch-Woszczatyńska, Bogdan Korzeń).
 • Prywatnie ważne dla mnie jest budowanie szczerych i trwałych relacji z ludźmi. Doceniam obecność bliskich mi osób w życiu. Kocham Włochy, włoski język i sposób życia, podróżuję tam kiedy tylko mam możliwość.