Psychoterapia Gestalt

Najważniejszą siłą psychoterapii jest relacja, czyli spotkanie Ja-Ty, Klienta z Terapeutą, Człowieka z Człowiekiem w określonym czasie, miejscu, czyli Tu i Teraz.

U podstaw terapii Gestalt znajduje się holistyczne spojrzenie na człowieka. Oznacza to, że psychoterapeuta patrzy na klienta jak na osobę, która posiada wymiar: racjonalny (myśli i tworzy), emocjonalny (przeżywa i czuje), fizyczny (oddycha, porusza się i odczuwa w ciele), jak i duchowy (ma swoje miejsce i znaczenie w świecie).

Istotą psychoterapii Gestalt jest więc poszerzanie samoświadomości i integracja człowieka, jako całości.

Relacja psychoterapeutyczna oparta jest na otwartości, ciekawości, szczerości i wspólnym byciu. Pożądana przez Klienta zmiana czy ulga w trudnościach, cierpieniu może zadziać się, gdy świadomie weźmie on pełną odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoterapia Gestalt

Najważniejszą siłą psychoterapii jest relacja, czyli spotkanie Ja-TY, człowieka z człowiekiem w określonym czasie, miejscu, czyli Tu i Teraz.

U podstaw terapii Gestalt znajduje się holistyczne spojrzenie na człowieka. Oznacza to, że psychoterapeuta patrzy na Klienta jak na osobę, która posiada wymiar: racjonalny (myśli i tworzy), emocjonalny (przeżywa i czuje), fizyczny (oddycha, porusza się i odczuwa w ciele), jak i duchowy (ma swoje miejsce i znaczenie w świecie).

Istotą psychoterapii Gestalt jest więc poszerzanie świadomości i integracja człowieka, jako całości.

Podejście Gestalt implikuje określony sposób pracy terapeutycznej w czasie sesji. Psychoterapia Gestalt to nie tylko rozmowa, lecz również proponowane doświadczenia – w których Klient może doświadczać dla siebie czegoś nowego, głębiej kontaktować się ze swoimi emocjami, potrzebami oraz ciałem, by lepiej rozumieć siebie.

Podejście Gestalt implikuje określony sposób pracy terapeutycznej w czasie sesji. Psychoterapia Gestalt to rozmowa, słuchanie, nawiązywanie kontaktu ze sobą samym i drugą stroną; wymiana myśli, odczuwanie i dzielenie się emocjami, a także proponowane doświadczenia – w których klient może doświadczać dla siebie czegoś nowego, głębiej kontaktować się ze swoim wewnętrznym przeżyciem, potrzebami oraz ciałem, by lepiej rozumieć siebie i z tej perspektywy wybierać to, co dla niego w życiu ważne.

Dzięki psychoterapii możliwe jest poszerzenie własnej świadomości i odkrycie często nieświadomych mechanizmów działania – dzięki czemu klient może zacząć wieść bardziej wolne i satysfakcjonujące życie.

Psychoterapia Gestalt to jeden z wiodących nurtów psychoterapii humanistycznej, którego twórcami są Fritz i Laura Perls oraz Paul Goodman. W 1951 roku w USA ukazała się książka Perlsa „Terapia Gestalt”. Datę tą uznaje się za oficjalne narodziny terapii Gestalt, która obecnie uprawiana jest na całym świecie.

Gestalt czerpie z psychoanalizy (Freud, Reich), psychologii postaci (Gestalt) Wertheimera, Kohlera i Koffki, teorii pola Kurta Lewina oraz holistycznej teorii organicystycznej Golsteina. Ponadto, widoczne są wpływy filozoficzne – egzystencjalizm Heideggera i Bubera, fenomenologia Husserla, holizm Bergsona, a także filozofia Wschodu.

Najważniejszą siłą psychoterapii jest Relacja, czyli spotkanie Ja-Ty, Klienta z Terapeutą, człowieka z człowiekiem w określonym czasie, miejscu, czyli Tu i Teraz. To spotkanie to rozmowa, słuchanie, nawiązywanie kontaktu ze sobą samym i drugą stroną, wymiana myśli, odczuwanie i dzielenie się emocjami. W relacji opartej na otwartości, ciekawości, szczerości i wspólnym byciu może zadziać się pożądana przez Klienta zmiana.

U podstaw terapii Gestalt znajduje się holistyczne spojrzenie na człowieka. Oznacza to, że psychoterapeuta patrzy na Klienta jak na osobę, która posiada wymiar: racjonalny (myśli i tworzy), emocjonalny (przeżywa i czuje), fizyczny (oddycha, porusza się i odczuwa w ciele), jak i duchowy (ma swoje miejsce i znaczenie w świecie).

Istotą psychoterapii Gestalt jest więc poszerzanie świadomości i integracja człowieka, jako całości.

Podejście Gestalt implikuje określony sposób pracy terapeutycznej w czasie sesji. Psychoterapia Gestalt to nie tylko rozmowa, lecz również proponowane doświadczenia – w których Klient może doświadczać dla siebie czegoś nowego, głębiej kontaktować się ze swoimi emocjami, potrzebami oraz ciałem, by lepiej rozumieć siebie.